Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 23.06.2024
dzisiaj
nieczynne
Strona główna Historia

Historia

1 stycznia 1952 r. swoją działalność rozpoczęła Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Koninie. Zalążkiem księgozbioru bibliotecznego stały się książki o różnej tematyce przekazane przez ówczesny Wydział Oświaty w Koninie w liczbie 565 woluminów. Książki zostały zinwentaryzowane i ustawione w szafie w jednym z dwóch pomieszczeń przeznaczonych dla Biblioteki w budynku przy ulicy Mickiewicza 11.

W sierpniu 1954 r. Biblioteka Pedagogiczna przeniesiona została do Szkoły Podstawowej nr 3 na ulicę Kolską, by w 1958 r. ponownie wrócić na ulicę Mickiewicza 11, gdzie tym razem otrzymała dwa samodzielne pokoje, w których była wypożyczalnia i czytelnia z niewielkim wówczas księgozbiorem.

W kwietniu 1965 r. placówka została przeniesiona na parter budynku i miała do dyspozycji dwie sale, klubo-czytelnię ZNP, nowe meble, maszynę do pisania, telefon oraz dwa pełne etaty bibliotekarskie. We wrześniu tego roku Biblioteka posiadała już 7 000 książek oraz Punkty Biblioteczne w większych szkołach całego powiatu konińskiego, z jej zbiorów korzystało wówczas 500 czytelników.

W 1975 r. nastąpił nowy podział administracyjny Polski, w związku z tym placówka zmieniła nazwę na Biblioteka Wojewódzka w Koninie, a trzy powiatowe biblioteki pedagogiczne z Koła, Słupcy i Turku przejęto jako filie.

Kolejną siedzibą Biblioteki stały się wydzielone pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy XX-lecia PRL 35 (obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Rok później placówka zatrudniała już ośmiu pracowników, a w grudniu 1976 r. posiadała 19 176 woluminów. Wzrosła też liczba  czytelników do 720 i powstał dział środków technicznych. 
Ze względu na warunki lokalowe Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie dodatkowo wydzierżawiło dla placówki część budynku przy Placu PZPR (obecnie Plac Niepodległości).

W latach 80-tych Biblioteka intensywnie się rozwijała. Wzbogacała się o nowe książki i inne materiały biblioteczne. Od 1987 r. z placówki mogli już korzystać nie tylko pracownicy oświaty. Instytucja otworzyła się na szerokie grono czytelników, dzięki czemu wzrosła ilość osób korzystających z jej zbiorów i usług.

Wiosną 1990 r. nastąpiła przeprowadzka Biblioteki do nowego budynku o powierzchni 500 m kw., przy ulicy Przemysłowej 7, w którym funkcjonuje do dziś.

W styczniu 1999 r. wraz ze zmianą administracyjną kraju, Biblioteka zmieniła nazwę na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Organem prowadzącym dla PBP i jej trzech filii został Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

W 2004 r. rozpoczął się proces tworzenia komputerowej bazy danych zbiorów bibliotecznych. Na przełomie roku 2005/2006 wyposażono Bibliotekę w dodatkowe komputery, drukarki i skaner, które dały początek Internetowemu Centrum Informacji Multimedialnej. Komputeryzacja placówki umożliwiła użytkownikom zdobywanie i przetwarzanie informacji dostępnej przez sieć Internet oraz korzystanie z katalogów online.

W roku 2013 z połączenia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli utworzono Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Obecnie prócz bogatego księgozbioru Biblioteka posiada szeroką ofertę edukacyjną. Wspomaga i wspiera pracę nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów metodycznych, na które zaprasza prelegentów z różnych uczelni i bibliotek. Szczególną opieką otacza nauczycieli bibliotekarzy ze szkół w regionie, organizując m.in. coroczne konferencje w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz Sieci współpracy i samokształcenia. Nadal prowadzone są Punkty Biblioteczne w placówkach oświatowych. Oprócz całego wachlarza lekcji i zajęć bibliotecznych CDN PBP w Koninie realizuje szeroko rozbudowane autorskie projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne. Prowadzone zajęcia otwarte z dziećmi i młodzieżą z regionu, przyczyniają się do wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli. Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece współpracują z placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami. W swojej codziennej pracy stosują aktywizujące metody pracy oraz wykorzystują klasyczne i nowoczesne środki dydaktyczne, np.: teatr Kamishibai, chusty animacyjne, monitor interaktywny, wizualizer, robot Photon, GeniBoty, Gogle VR, Magiczny Dywan oraz książki z rozszerzoną rzeczywistością. Organizowanych jest wiele konkursów, m.in.: czytelnicze, literackie, fotograficzne i plastyczne. Placówka od lat organizuje spotkania autorskie, warsztaty dla seniorów, uczestniczy w akcjach społecznych i charytatywnych. Prowadzi działalność wydawniczą.