Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 21.04.2024
dzisiaj
nieczynne
Strona główna Aktualności Wielkanocne zwyczaje i obrzędy kultywowane w Wielkopolsce

Wielkanocne zwyczaje i obrzędy kultywowane w Wielkopolsce

Przed­świą­tecz­ne ty­go­dnie by­ły oka­zją do prze­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów dla uczniów Sz­ko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 im. Ka­wa­le­rów Or­de­ru Uśmie­chu w Ko­ni­nie, Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie oraz dzieci ze Środowiskowego Ogniska nr 3 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. Uczestnicy poznali wiel­ko­pol­skie zwy­cza­je świą­tecz­ne i budowę jajka oraz roz­wią­zy­wali qu­izy in­te­rak­tyw­ne. Ciekawym elementem zajęć były eksperymenty z jajkiem. Na zakończenie uczniowie wykonali przestrzenne kartki wielkanocne.

Zobacz także